23:04 | 29/04/2016 | 1385 views

Cách phối hợp chữ và hình ảnh hiệu quả trong thiết kế

Recent posts

Tạ Tâm Đan SG-F20 - Cô nàng Marketer đam mê thiết kế

12:06 | 17/06/2016 | 1751 view


Tâm sự của học viên Tạ Tâm Đan, khóa F20 Sài Gòn, với RIO Class - Khóa học thiết kế dành cho Marketer

Nguyễn Thị Mỹ Dung SGF20 - Cái duyên tình cờ với RIO Class

16:58 | 03/05/2016 | 1969 view


Tâm sự của học viên Nguyễn Thị Mỹ Dung, khóa F20 Sài Gòn, với RIO Class - Khóa học thiết kế dành cho Marketer